GALA DINNER “SEXY DANCE PARTY”
Chào mừng đến website!

GALA DINNER “SEXY DANCE PARTY”

GALA DINNER “SEXY DANCE PARTY”

  25/12/2019

  Lê Thảo

Học xong rồi thì sao? “Xõa” hết mình thôi nào!

  • Sân khấu hoành tráng TÔN VINH hàng trăm chiến binh xuất sắc nhất năm 2019
  • Lung linh với những người đẹp Lavenza trong những bộ trang phục ấn tượng.
  • Trở thành người may mắn nhất trong bữa tiệc với những giải thưởng hấp dẫn.
  • Kết nối tình cảm, đoàn kết, yêu thương & tình bạn tốt đẹp trong toàn hệ thống Lavenza.
  • Thưởng thức hương vị thơm nồng men say, bộc lộ lầy lội & quẩy hết mình trong đêm hội cùng Lavenza.

Các dân chơi chính hiệu của Lavenza đã thể hiện hết mình! không chỉ là NGƯỜI KINH DOANH GIỎI mà chúng tôi còn là người CHƠI HẾT MÌNH!

Trong hình ảnh có thể có: thực vật

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, đám cưới, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 9 người

Trong hình ảnh có thể có: 11 người

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn, đám cưới, ngoài trời và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và đám cưới


Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, đám cưới và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đêm, giày, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, đêm

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ, đêm, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng và đêm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bể bơi, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đêm

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đêm, cây, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đêm

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đêm

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng, trẻ em, đêm và sân bóng rổ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi, bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, trẻ em và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, bơi, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, bể bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bể bơi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, bể bơi, bơi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

Đóng góp ý kiến

Lắng nghe ý kiến của khách hàng nói về LAVENZA