Đào tạo kiến thức về mỹ phẩm và kỹ năng bán hàng tại Quảng Ngãi
Chào mừng đến website!

Đào tạo kiến thức về mỹ phẩm và kỹ năng bán hàng tại Quảng Ngãi

Đào tạo kiến thức về mỹ phẩm và kỹ năng bán hàng tại Quảng Ngãi

  22/04/2017

  Xuân Hồng

Góp phần nâng cao kỹ năng và hỗ trợ công cụ cần thiết để tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng và cạnh tranh thành công khi kinh doanh mỹ phẩm Lavenza.

20/4/2017 vừa qua, Ban GĐ và team kinh doanh của Lavenza đã tổ chức thành công buổi học "Đào tạo kiến thức về mỹ phẩm và kỹ năng bán hàng tại Quảng Ngãi". 

Đóng góp ý kiến

Lắng nghe ý kiến của khách hàng nói về LAVENZA