CUỘC THI SIÊU HẤP DẪN "MẸ GIỎI - BÉ KHỎE MẠNH" VỚI GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN
Chào mừng đến website!

CUỘC THI SIÊU HẤP DẪN "MẸ GIỎI - BÉ KHỎE MẠNH" VỚI GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG!

CUỘC THI SIÊU HẤP DẪN "MẸ GIỎI - BÉ KHỎE MẠNH" VỚI GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG!

  19/10/2020

  Lê Thảo

ĐƯỜNG ĐUA ĐÃ “KHỞI ĐỘNG”, BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHIẾN CHƯA?

Mẹ ơi! Cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình đây rồi nè!! 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐇𝐀̂́𝐏 𝐃𝐀̂̃𝐍 "𝐌𝐄̣ 𝐆𝐈𝐎̉𝐈 - 𝐁𝐄́ 𝐊𝐇𝐎̉𝐄 𝐌𝐀̣𝐍𝐇" 𝐯𝐨̛́𝐢 GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG đã chính thức bắt đầu!

Không chỉ là sân chơi đơn thuần, cuộc thi "Mẹ Giỏi - Bé Khỏe Mạnh" còn là nơi gắn kết tình cảm mẹ con, gia đình,... để bé có một tuổi thơ hạnh phúc!
QUYỀN LỢI HẤP DẪN

 • 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑦 25% 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑢𝑎 𝑆𝑈̛̃𝐴 𝑁𝑂𝑁 𝐿𝐴𝑉𝐸𝑁𝑍𝐴 𝑁𝑈𝑇𝑅𝐼+ 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 𝑠𝑜̂́𝑐: 𝑔𝑖𝑎́ 𝑔𝑜̂́𝑐 650𝐾/1 𝑙𝑜𝑛 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜̀𝑛 488𝐾/1 𝑙𝑜𝑛.
 • 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́𝑎 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 “𝑲𝒀̃ 𝑵𝑨̆𝑵𝑮 𝑫𝑨̣𝒀 𝑪𝑶𝑵 𝑺𝑶̂́𝑵𝑮 𝑻𝑼̛̣ 𝑳𝑨̣̂𝑷”  𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́ 25 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢.
 • 𝐶𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑑𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐, 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑎̣𝑦 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉.
 • 𝐶𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣.
 • 𝑆𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑘ℎ𝑢̉𝑛𝑔: 500 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖

Lưu ý: Tất cả khách hàng đang có con nhỏ từ 1-6 tuổi
GIẢI THƯỞNG TO ĐÙNG

 • 1 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 1 𝑛𝑎̆𝑚 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝐿𝑎𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖+ 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 
 • ️1 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 8 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝐿𝑎𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖+ 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 
 • ️2 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑖̀, 6 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝐿𝑎𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖+ 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 
 • ️3 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑏𝑎, 3 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝐿𝑎𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖+ 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́
 • ️10 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖́𝑐ℎ, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 1 𝑙𝑜𝑛 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝐿𝑎𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖+ 
 • ️Đ𝐴̣̆𝐶 𝐵𝐼𝐸̣̂𝑇: 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡ℎ𝑖́ 𝑠𝑖𝑛ℎ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑇𝐴̣̆𝑁𝐺 𝑘ℎ𝑜́𝑎 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 “𝐾𝑌̃ 𝑁𝐴̆𝑁𝐺 𝑆𝑂̂́𝑁𝐺 𝑇𝑈̛̣ 𝐿𝐴̣̂𝑃 𝐶𝐻𝑂 𝐵𝐸́” 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́ 25 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA

- 𝐆𝐈𝐀𝐈 Đ𝐎𝐀̣𝐍 𝟏 (𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟕/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟐𝟒/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎)

Mua ngay sản phẩm sữa non Lavenza Nutri+ với giá ưu đãi giảm 25% khi tham dự cuộc thi
Lưu ý: 

 • Mỗi số điện thoại chỉ được mua 1 hộp để tham gia cuộc thi.
 • Số điện thoại mua hàng sẽ được lưu giữ đến khi cuộc thi kết thúc.

- 𝐆𝐈𝐀𝐈 Đ𝐎𝐀̣𝐍 𝟐 (Đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝟑𝟏/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎)
Quay video mẹ và bé sử dụng và giới thiệu sản phẩm sữa non Lavenza Nutri+, trong đó nội dung video gồm các tiêu chí sau:

 • Giới thiệu về sản tạo Lavenza Nutri+ một cách sáng tạo, độc đáo, ý nghĩa...
 • Phải có sản phẩm lon sữa non Lavenza Nutri+ trong video.
 • Thời gian tối đa của video là 2 phút.
 • Mỗi cặp đôi mẹ & bé có tối đa 1 video gửi đến cuộc thi.

Lưu ý: Video tham gia cuộc thi phải có nội dung trong sạch, không văng tục, nói bậy, không nhắc đến, hay hạ thấp nhãn hàng khác, không đề cập hoặc liên hệ đến bất kỳ cơ quan tổ chức nào.

- 𝐆𝐈𝐀𝐈 Đ𝐎𝐀̣𝐍 𝟑 (Đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝟎𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎)
Sau khi hoàn thành video của mình, mẹ vui lòng gửi video và thông tin của cặp mẹ con về BTC, bao gồm:

 • Họ và tên mẹ:
 • Số CMND của mẹ:
 • Số điện thoại:
 • Địa chỉ:
 • Họ và tên bé:
 • Ngày tháng năm sinh:
 • Cân nặng, chiều cao:
 • Thông điệp muốn gửi đến:

+ Gửi video trực tiếp vào zalo: 0977446686 (Chuyên Gia Tấn Việt) - 0981654278 (Daisy Lavenza Sữa Non) 
+ Hoặc gọi điện trực tiếp về hotline: 190.0088.895 - (028)62.755.777 - 0977446686 - 0981654278 để được hướng dẫn đăng ký.

- 𝐆𝐈𝐀𝐈 Đ𝐎𝐀̣𝐍  𝟒 (𝟎𝟔/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎)
Bạn sẽ nhận SBD và VIDEO của mình tại Fanpage: https://www.facebook.com/suanonnutritumy/ 
Sẵn sàng kêu gọi mọi người cùng Like + Comment + Share video của mẹ con nhé!

- 𝐆𝐈𝐀𝐈 Đ𝐎𝐀̣𝐍 𝟓 (𝟎𝟕/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟏𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎)
Thường xuyên theo dõi video của bạn và kêu gọi mọi người cùng Like + Share video của mẹ con nhé!
Lưu ý: Để cuộc thi diễn ra công bằng, BTC đưa ra 1 số quy định sau:

 • Like chỉ được chấp nhận khi người dùng thật, không lập facebook ảo để like.
 • Mỗi lượt share được tính hợp lệ khi chia sẻ về trang facebook cá nhân, hội nhóm (mỗi hội chỉ được share 1 lần) với chế độ công khai.
 • BTC cho phép người tham gia và bạn bè được comment nhiều lần dưới bài dự thi, tuy nhiên comment sẽ không được tính điểm.

- 𝐆𝐈𝐀𝐈 Đ𝐎𝐀̣𝐍 𝟔 (𝟏𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟏𝟕/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎)
Ngày 13/11/2020: Kết thúc Like + Share trên Fanpage, BTC sẽ ghi nhận kết quả đến hết 23h59 ngày 13/11/2020.
Điểm số sẽ được BTC sẽ tiến hành của thí sinh như sau:
ĐIỂM SỐ BGK + ĐIỂM SỐ ONLINE = KẾT QUẢ ĐIỂM

Trong đó: 

 • Điểm số BGK: sẽ chấm điểm về sự sáng tạo, độc đáo và ý nghĩa của video, điểm số BGK được tính chung theo thang điểm 10
 • Điểm số online: Tính điểm trên lượt LIKE + SHARE
 • 1 Like  = 1 điểm, 1 Share = 2 điểm
 • Ví dụ: Chị Nguyễn Thị A có video được BGK chấm 9 điểm, dự thi online đạt 94 Like, 115 Share sẽ có số điểm sau:
 • 9 + ((94 x 1) + (115 x 2)) = 333 điểm
 • Giải thưởng sẽ được tính theo số điểm của mỗi cặp thí sinh đạt được theo mức điểm cao đến thấp nhất.
 • Ngày 17/11/2020: Công bố điểm số & giải thưởng các cặp mẹ con đạt được giải thưởng của chương trình.

Nhanh chóng cùng bé yêu tạo nên những khoảnh khắc đầy ngọt ngào, ấn tượng, đầy tình cảm giữa bạn và thiên thần bé nhỏ của mình nha!
Gọi điện trực tiếp về hotline: 190.0088.895 - (028)62.755.777 - 0977446686 - 0981654278 để được hướng dẫn đăng ký!

Đóng góp ý kiến

Lắng nghe ý kiến của khách hàng nói về LAVENZA